Webdesign & Branding

Freshform

#hueff1

Freshform to prosta i szybka w obsłudze aplikacja, która pozwala zbierać adres e-mail nawet bez połączenia z internetem.

Freshmail zgłosił się do nas z potrzebą całościowej obsługi graficznej projektu. Klientowi zależało na stworzeniu projektów spójnych z istniejącym już wizerunkiem. Naszym zadaniem było stworzenie logo, strony informacyjne aplikacji oraz grafik samej aplikacji. Dzięki partnerskiej współpracy powstała intuicyjne narzędzie nawiązująca do wizerunek klienta.

Klient:
Freshmail
Zakres prac:
Logo, responsywny landing page, projekt aplikacji
Link:

Sygnet

 

Logo

 

Responsywny landing page

Projekt aplikacji